یوناس یوناسن

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 8, 2015

یادداشت «امیرحسین خُرم» درباره‌ی رمان «بی‌سوادی که حساب و کتاب سرش می‌شد»

یک دختر با بُمب اَتم گمشده ‌است «یوناس یوناسون» ناگهان به شهرت رسید. نویسنده‌ای که بعد بازنشستگی به حومه رفت و رمان اولش «پیرمرد صدساله‌ای که […]
April 30, 2015

«بی‌سوادی که حساب‌وکتاب سرش می‌شد» منتشر شد

بی‌سوادی که حساب وکتاب سرش می‌شد ماجرای دختری است که می‌تواند بمب اتم درست کند!   آخرین رمان «یوناس یوناسن» نویسنده‌ی سوئدی با نام «بی‌سوادی که […]
April 3, 2015

آخرین رمانِ «یوناس یوناسن» در ایران منتشر می‌شود

بی‌سوادی که حساب وکتاب سرش می‌شد ماجرای دختری است که می‌تواند بمب اتم درست کند! آخرین رمانِ «یوناس یوناسن» نویسنده‌ی سوئدی با نامِ «بی‌سوادی که حساب […]
January 13, 2015

«بی‌سوادی که حساب‌وکتاب سرش می‌شد» را نشرچشمه منتشر می‌کند

کتاب «بی‌سوادی که حساب‌و‌کتاب سرش می‌شد» نوشته‌ی «یوناس یوناسن» با ترجمه‌ی «حسین تهرانی» منتشر می‌شود. کتاب «بی‌سوادی که حساب‌و‌کتاب سرش می‌شد» نوشته‌ی «یوناس یوناسن» با ترجمه‌ی […]