یه دیقه حرف نزن

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 9, 2015

یادداشت «زری نعیمی» درباره‌ی کتاب «یه دقیقه حرف نزن»

یه دقیقه ساکت باش! یه دقیقه شلوغ نکن! یه دقیقه گوش بده! یه دقیقه جم نخور! یه دقیقه نگاه کن! یه دقیقه حواستو جمع کن! یه […]