گلشیری

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 15, 2010

اعلام برگزیدگان جایزه‌ی بنیاد گلشیری

در دهمین دوره‌ی جایزه‌ی گلشیری كه در حوزه‌ی رمان برگزار شد، از میان رمان‌های منتشرشده در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، «نگران نباش» مهسا محب‌علی در بخش […]
August 13, 2010

گزارش نشست نقد و بررسی «شنل بزرگ»

حدود هفده سال پیش، جوانی بیست و چهار پنج ساله در واکنشی اعتراضی به داستان‌هایی که آن روزها نوشته می‌شد و به نثر بیشتر توجه می‌کرد، […]
August 2, 2010

نامزدهای دهمین دوره‌ی جایزه‌ی گلشیری

نامزدهای دهمین دوره‌‌ی جایزه‌ی هوشنگ گلشیری اعلام شدند. شب ممکن، نوشته‌ی محمدحسن شهسواری، نگران نباش، نوشته‌ی مهسا محب‌علی، دیگر اسمت را عوض نکن، نوشته‌ی مجید قیصری، […]