گلبرگ رنجبر

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

June 4, 2015

یادداشت «سپیده بیگدلی» درباره‌ی کتاب «کی از چرخ‌وفلک پیاده می‌شوم؟»

سرگیجه و باقی قضایا «کی از این چرخ و فلک پیاده می‌شوم؟» نوشته‌ی «گلرنگ رنجبر » در نشرچشمه به چاپ رسیده است. این رمان مضمونی اجتماعی […]
May 21, 2015

یادداشت «فرشاد شیرازی» درباره‌ی کتاب «کی از این چرخ‌وفلک پیاده می‌شوم؟»

نه وسوسه سقوط، نه توهم صعود/تنها و بی پناه در محاصره فرومایگان با خواندن و بازخوانی دقیق رمان «کی از این چرخ و فلک پیاده می‌شوم؟» […]