کلمات

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 8, 2015

جلسه‌ی نقد و بررسی مجموعه شعر «رفتار با کلمات»

جلسه‌ی نقد و بررسی مجموعه شعر «رفتار با کلمات» برگزار می‌شود. «رفتار با کلمات» دومین مجموعه شعر «سمیرا کرمی» است که در نشرچشمه منتشر شده است. […]
April 30, 2015

گفت‌و‌گوی «فرهاد کریمی» با «سمیرا کرمی» درباره‌ی کتاب «رفتار با کلمات»

من به حاکمیت مطلق ناخودگاه در شعر معتقدم. فرهاد کریمی: «سمیرا کرمی» متولد 1363 شاعر، منتقد ادبی و دانشجوی دکترای اقتصاد است. از ایشان تاکنون یک […]
April 14, 2015

چند کتاب جدید «جهان تازه‌ی شعر»

«دوئل دو صندلی خالی»، «رفتار با کلمات» و «خواب در ذوزنقه» مجموعه کتاب‌های شعر نشرچشمه‌اند. «دوئل دو صندلی خالی» نام دومین مجموعه شعر «مجید رفعتی» است […]