کتابخانه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 18, 2015

یادداشت «کیارنگ علایی» درباره‌ی کتاب «کتابخانه‌ی عجیب»

کیارنگ علایی: «گرافیک» بارز‌ترین خصیصه‌ای است که در برخورد ابتدایی با داستان بلند «کتابخانه‌ی عجیب» خودنمایی می‌کند. کتاب با فونتی بسیار بزرگ (نزدیک به شماره ۳۰) […]
January 31, 2015

رمان «کتابخانه‌ی عجیب» نوشته‌ی «هاروکی موراکامی» منتشر شد.

رمان «کتابخانه‌ی عجیب» نوشته‌ی «هاروکی موراکامی» با ترجمه‌ی «بهرنگ رجبی» منتشر شد. رمان «کتابخانه‌ی عجیب» نوشته‌ی «هاروکی موراکامی» با ترجمه‌ی «بهرنگ رجبی» منتشر شد. «کتابخانه‌ی عجیب» […]
January 19, 2015

«کتابخانه‌ی عجیب» نوشته‌ی «هاروکی موراکامی» را نشرچشمه منتشر می‌کند

رمان «کتابخانه‌ی عجیب» نوشته‌ی «هاروکی موراکامی» ترجمه‌ی «بهرنگ رجبی» را به‌زودی نشرچشمه منتشر می‌کند. رمان «کتابخانه‌ی عجیب» نوشته‌ی «هاروکی موراکامی» ترجمه‌ی «بهرنگ رجبی» را به‌زودی نشرچشمه […]
August 8, 2014

جشن موراکامی‌خوانی به تهران می‌رسد

«سوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش» عنوان جدید‌ترین رمان هاروکی موراکامی است که با ترجمه‌ی «امیرمهدی حقیقت» از سوی نشرچشمه منتشر شده است. این کتاب از […]