کارنامه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 21, 2015

گزارش تصویری نقد و بررسی مجموعه شعر «مدارک جعلی»

جلسه‌ی نقد و بررسی مجموعه شعر «مدارک جعلی» سروده‌ی «سعدی گل‌بیانی» برگزار شد. جلسه‌ی نقد و بررسی مجموعه شعر «مدارک جعلی» سروده‌ی «سعدی گل‌بیانی» برگزار شد. […]
February 1, 2015

یادداشت «مهدی یزدانی‌خرم» درباره‌ی «حسین سناپور» و آثارش

یک روشنفکر با شلوارِ جینِ آبی رمانِ «دود» سناپور بعدِ هشت سال منتشر شد در حالی‌که مشهورترین‌رمانش «نیمه‌ی غایب» کماکان توقیف است مهدی یزدانی‌خُرّم «حسین سناپور» […]