چلچلی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 1, 2015

جلسه‌ی نقد و بررسی «چل‌چلی» برگزار می‌شود

موسسه‌ی بهاران جلسه‌ی نقد و بررسی مجموعه شعر «چل‌چلی» را برگزار می‌کند. این مجموعه که سروده‌ی «سجاد گودرزی» است در نشرچشمه با قیمت ۹۰۰۰ تومان منتشر […]