چارلز دیکنز

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 31, 2015

رمان ۱۲۰۰ صفحه‌ای «چارلز دیکنز» با عنوان «یادداشت‌های پیک‌ویک» منتشر شد

رمان «یادداشت‌های پیک‌ویک» نوشته‌ی «چارلز دیکنز» با ترجمه‌ی «پرویز همتیان بروجنی» منتشر شد. این رمان حجیم که یکی از طنزآلودترین آثار این نویسنده‌ی کلاسیک بریتانیایی محسوب […]
April 18, 2015

رمان ۱۲۰۰ صفحه‌ای «چارلز دیکنز» با عنوان «یادداشت‌های آقای پیک‌ویک» در نمایشگاه کتاب

رمان «یادداشت‌های آقای پیک‌ویک» نوشته‌ی «چارلز دیکنز» با ترجمه‌ی «پرویز همتیان بروجنی» منتشر می‌شود. این رمان حجیم که یکی از طنزآلودترین آثار این نویسنده‌ی کلاسیک بریتانیایی […]