پر فروش

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

November 6, 2011

حافظ صدرنشین شد

«حافظ از نگاهی دیگر» نوشته‌ی «علی حصوری» پرفروش‌ترین کتاب نشرچشمه در مهرماه شد. سرفصل‌هاي اين کتاب شامل سال‌شمار زندگی حافظ، پیش‌گفتار، درآمد، متن‌شناسی حافظ، سروده‌های جوانی، […]