پرویز همتیان بروجنی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 31, 2015

رمان ۱۲۰۰ صفحه‌ای «چارلز دیکنز» با عنوان «یادداشت‌های پیک‌ویک» منتشر شد

رمان «یادداشت‌های پیک‌ویک» نوشته‌ی «چارلز دیکنز» با ترجمه‌ی «پرویز همتیان بروجنی» منتشر شد. این رمان حجیم که یکی از طنزآلودترین آثار این نویسنده‌ی کلاسیک بریتانیایی محسوب […]