پاریس

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 10, 2015

«جوانی» و «تا در محله گم نشوی» از «پاتریک مودیانو» منتشر می‌شود

دو کتاب «جوانی» و «تا در محله گم نشوی» نوشته‌ی «پاتریک مودیانو» با ترجمه‌ی «حسین سلیمانی‌نژاد» به بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌رسد. موديانو رمان […]
April 3, 2015

نگاهی به کتاب «سیرکی که می‌گذرد» اثر «پاتریک مودیانو»

کیارنگ علایی: «سیرکی که می‌گذرد»: عنوان کتاب تهیج‌کننده است و معما‌گونه، بر عبور بی‌هدف سیرکی تاکید دارد که هرگز در داستان نمی‌بینیم و انتظار ما برای […]