نویسندگان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 3, 2010

«شب‌های چهارشنبه» نقد می‌شود

مجموعه‌داستان «شب‌های چهارشنبه» نوشته‌ی آذردخت بهرامی، روز دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۸۹ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور نویسنده در کتابخانه‌ی بوستان امیراشرفی نقد می‌شود. «شب‌های […]