نمایشگاه کتاب

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 18, 2015

چاپ‌اولی‌های بهمن و اسفند ۹۳ در نمایشگاه کتاب

بیست‌و‌هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. در این نمایشگاه که ناشران […]
April 22, 2011

تا نمایشگاه کتاب؛ داستان‌های فارسی

در نمایشگاه کتاب تهران، نشرچشمه ۸ عنوان کتاب داستان فارسی اعم از رمان و مجموعه‌داستان را برای نخستین‌بار منتشر می‌کند. لیست کتاب‌های چاپ اول حوزه‌های دیگر […]