نقد ادبی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 9, 2015

«شعارنویسی بر دیوار کاغذی» به چاپ دوم رسید

کتاب «شعارنویسی بر دیوار کاغذی (از متن و حاشیه‌ی ادبیات معاصر)» نوشته‌ی «امیر احمدی آریان» به چاپ دوم رسید. کتاب «شعارنویسی بر دیوار کاغذی (از متن […]
January 29, 2015

یادداشت «زری نعیمی» درباره‌ی کتاب «جیرجیرک»

زری نعیمی: پسر، یدی زاگالو است. پدر عاشق فوتبال است و پسر بیزار از فوتبال. پدر با توپی که به رویاهایش می‌خورد می‌میرد: «توپ خورد به […]