نسیم مرعشی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 3, 2015

گزارش تصویری از مراسم رونمایی کتاب «پاییز فصل آخر سال است»

مراسم رونمایی از کتاب «پاییز فصل آخر سال است» نوشته‌ی «نسیم مرعشی» در «کافه سکو» در فرهنگ‌سرای شفق برگزار شد. این کتاب اسفند سال گذشته در […]
April 17, 2015

مراسم رونمایی از کتاب «پاییز فصل آخر سال است»

مراسم رونمایی از کتاب «پاییز فصل آخر سال است» نوشته‌ی «نسیم مرعشی» در «کافه سکو» در فرهنگ‌سرای شفق برگزار می‌شود. این کتاب که اسفند سال گذشته […]