میچکا سرمدی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 26, 2015

یادداشتی بر رمان «خانه» اثر «تونی موریسون»

کیارنگ علایی: خواندن رمانی از «تونی موریسون» به عنوان یکی از تنها نویسندگان سیاهپوست که کرسی‌یی به نام خود در دانشگاه معتبر پرینستون آمریکا دارد – […]
July 25, 2015

«دعا برای ربوده‌شدگان» منتشر می‌شود

«دعا برای ربوده‌شدگان» نوشته‌ی «جنیفر کلمنت» با ترجمه‌ی «میچکا سرمدی» به زودی منتشر می‌شود. جنیفر کلمنت شاعر و نویسنده‌ی مکزیکی تحصیلات خود را در زمینه‌ی ادبیات […]