مصطفی مستور

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

June 18, 2011

شستی با مصطفی مستور

«باشگاه کتاب تهران» در فرهنگسرای ارسباران، در نخستین نشست خود به نقد و بررسی مجموعه‌داستان «تهران در بعدازظهر» اثر مصطفی مستور با حضور منتقدان، نویسندگان و […]