محمود قلی‌پور

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 10, 2015

یادداشت «محمود قلی‌پور» درباره‌ی کتاب «جناب آقای شاهپورگرایلی همراه خانواده»

نوشتن رو به جلو ماجرای رمان «جناب آقای شاهپورگرایلی همراه خانواده» مربوط به خانواده‌ای متوسط ساکن محله‌ی نظام‌آباد تهران است که به علت مشکلات اقتصادی، دل […]
June 23, 2015

نگاهی به رمان «وضعیت بنفش» نوشته‌ی «امیررضا مافی»

وضعیت مجهول محمود قلی‌پور: کتاب «وضعیت بنفش» نوشته‌ی «امیررضا مافی»، رمانی است براساس موقعیت غیرمحتمل و قابل تاویل که شالوده‌ی نوشتنش را تئوری‌های پست‌مدرنی تشکیل می‌دهد. […]