لهستان

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 3, 2015

«هیچ‌چیز دوبار اتفاق نمی‌افتد» منتشر شد

«هیچ‌چیز دوبار اتفاق نمی‌افتد» عنوان مجموعه‌ای از شعرهای «ویسواوا شیمبورسکا» شاعر لهستانی است که با ترجمه‌ی «ملیحه بهارلو» در مجموعه‌ی «جهان شعر» نشرچشمه منتشر شد. «هیچ‌چیز […]
January 31, 2015

«اقتدار عبوس کلاغ‌ها» منتشر می‌شود

مجموعه اشعار «ریشارد کاپوشینسکی» با عنوان «اقتدار عبوس کلاغ‌ها» را با ترجمه‌ی «فرزانه قوجلو» برای اولین‌بار در ایران نشرچشمه منتشر می‌کند. مجموعه اشعار «ریشارد کاپوشینسکی» با […]

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss