قیطریه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 25, 2011

مالیخولیا و نقد «خواب با چشمان باز»

در چهاردهمین نشست چشمه‌ی کتاب،‌ روز پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ مجموعه‌داستان «خواب با چشمان باز» نوشته‌ی ندا کاووسی‌فر نقد و بررسی می‌شود. در این نشست خلیل درمنکی […]