قفسه آبی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 7, 2010

«شبانه‌ها» نقد می‌شود

مجموعه‌داستان «شبانه‌ها» نوشته‌ی کازوئو ایشی گورو با حضور علی‌رضا کیوانی نژاد، مترجم کتاب، و جمعی از منتقدان روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه از ساعت ۱۷ تا […]