فلسفه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 18, 2015

کتاب «درآمدی بر اندیشه‌ی هانس بلومنبرگ» منتشر شده است

خبرگزاری مهر: کتاب «درآمدی بر اندیشه‌ی هانس بلومنبرگ» نوشته‌ی «فرانتس یوزف وتس»، با ترجمه‌ی «فریده فرنو» و «امیر نصری» منتشر شده است. فرانتس یوزف وتس، مؤلف […]
April 14, 2015

«مسئله‌ی تقصیر» منتشر شد

کتاب «مسئله‌ی تقصیر» نوشته‌ی «کارل یاسپرس» با ترجمه‌ی «فریده فرنودفر» و «امیر نصری» از سوی نشرچشمه منتشر شده است. خبرگزاری مهر: کارل یاسپرس کتاب «مسئله‌ی تقصیر» […]