فلسفه قاره‌ای

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 14, 2015

«مسئله‌ی تقصیر» منتشر شد

کتاب «مسئله‌ی تقصیر» نوشته‌ی «کارل یاسپرس» با ترجمه‌ی «فریده فرنودفر» و «امیر نصری» از سوی نشرچشمه منتشر شده است. خبرگزاری مهر: کارل یاسپرس کتاب «مسئله‌ی تقصیر» […]