فلامک جنیدی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 3, 2015

یادداشت «فلامک جنیدی» درباره‌ی کتاب «جناب آقای شاهپور گرایلی همراه خانواده»

فلامک جنیدی: در دوره‌ای كه داستان‌ها و شخصيت‌های داستان ايرانی در خيلی از موارد آنقدری شبيه هم شده‌اند كه وقتی يك داستان كوتاه از كتاب يك […]