فلافل، عاشقانه‌ها و چند چیز دیگر

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 24, 2015

یادداشتی بر مجموعه شعر «فلافل، عاشقانه‌ها و چند چیز دیگر»

با تنهایی‌ات چه می‌کردی؟ محسن موسوی میرکلایی: جهان‌نگری لازمه‌ی کار یک شاعر است؛ و داشتن جهان‌بینی خاص می‌تواند او را از دیگران ممتاز یا متمایز کند. […]