فرشته نوبخت

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

January 11, 2015

یادداشت «زری نعیمی» درباره‌ی کتاب «سیب ترش»

«امکان جور دیگر زیستن هم» زری نعیمی «سیب‌ ترش» رابطه‌ی تنگاتنگی دارد با مثلث. اولین مثلثش را با عشق می‌سازد: عطا تهرانی، لادن سلوکی و ماهرخ […]