عطیه راد

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

June 22, 2015

یادداشت «زری نعیمی» درباره‌ی کتاب «وارونگی»

«من در آستانه‌ی سی و دو سالگی تنها یک خیابان با خانه‌ی اجدادی‌ام فاصله دارم و این، اگرچه اتفاقی، نشانه‌ای از پیوند من است با گذشته‌ام. […]