عزیزالله حاجی مشهدی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 18, 2015

نقد و بررسی «عزیزالله حاجی‌مشهدی» درباره‌ی کتاب «چگونه داستان را به فيلمنامه تبديل كنيم؟»

كاركرد توانمندی‌های فنی وهنری در فيلمنامه‌نويسی انتشار جلد دوم كتاب «چگونه داستان را به فيلمنامه تبديل كنيم؟» تاليف محسن دامادی از سوی «انتشارات گيسا» در 328 […]