عبدالرضایی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 8, 2015

گفت‌وگو با «علی عبدالرضایی» شاعر کتاب «خدایا مرا ببخش، حالا نه!»

«خدایا مرا ببخش، حالا نه!» نام تازه‌ترین مجموعه شعر «علی عبدالرضایی» است که اخیراً نشرچشمه آن را منتشر کرده. این مجموعه که چهل و شش قطعه […]