عاشقانه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 30, 2015

گفت‌وگوی «عطیه نوری» با «رسول رخشا» شاعر «اسکیس‌های عاشقانه»

«رسول رخشا» شاعری است که خود را در جریان غالب شعر ایران شناسانده و این روزها در یکی از مشهورترین کارگاه های شعر تهران شیوه ی […]
March 3, 2015

مراسم رونمایی از کتاب «اسکیس‌های عاشقانه»

مراسم رونمایی مجموعه‌ شعر «اسکیس‌های عاشقانه» برگزار می‌شود. مراسم رونمایی مجموعه‌ شعر «اسکیس‌های عاشقانه» برگزار می‌شود. این مراسم رونمایی با شعرخوانی شاعر کتاب «رسول رخشا» و […]