شیمبورسکا

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 3, 2015

«هیچ‌چیز دوبار اتفاق نمی‌افتد» منتشر شد

«هیچ‌چیز دوبار اتفاق نمی‌افتد» عنوان مجموعه‌ای از شعرهای «ویسواوا شیمبورسکا» شاعر لهستانی است که با ترجمه‌ی «ملیحه بهارلو» در مجموعه‌ی «جهان شعر» نشرچشمه منتشر شد. «هیچ‌چیز […]
February 16, 2015

مجموعه شعر «هیچ‌ چیز دوبار اتفاق نمی‌افتد» منتشر می‌شود

گزیده اشعار «ویسواوا شیمبورسکا» به انتخاب و ترجمه‌ی «ملیحه بهارلو» با عنوان «هیچ چیز دوبار اتفاق نمی‌افتد» به زودی منتشر می‌شود. گزیده اشعار «ویسواوا شیمبورسکا» به […]