شب شعر

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 12, 2015

گزارش تصویری از شب شعر نشرچشمه

مراسم جشن امضا و دیدار با شاعران چهار کتاب مجموعه‌ی «جهان تازه‌ی شعر» برگزار شد. «شب شعر نشرچشمه» عنوان پنجمین دورهمی است که به جشن امضا […]