شاگرد

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

January 29, 2015

گزارش تصویری از جشن رونمایی «شاگردقصاب» و «جزیره‌ی شاتر»

جشن رونمایی و امضای دو کتاب تازه از مجموعه‌ی جهان نو نشرچشمه، «جزیره‌ی شاتر» و «شاگردقصاب»، با حضور مترجمان و جمعی از اهالی یکشنبه 28 دی‌ماه […]