شاعر تهران

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

May 12, 2015

نشرچشمه درگذشت «محمدعلی سپانلو» را تسلیت می‌گوید

نشرچشمه درگذشت شاعر بزرگ «محمدعلی سپانلو» را به جامعه‌ی شعر و ادب تسلیت می‌گوید. این شاعر، پژوهشگر و مترجم پیشکسوت شامگاه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در سن […]