سی سالگی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 27, 2015

دومین گزارش تصویری جشن سی‌سالگی و مراسم افتتاحیه‌ی شعبه‌ی جدید نشرچشمه

به مناسبت سی‌سالگی نشرچشمه، مراسم افتتاحیه‌ی رسمی شعبه‌ی جدید آن برگزار شد. این مراسم یکشنبه 3اسفند‌ماه 1393 از ساعت 16 تا 22 در نشرچشمه‌ی کورش برگزار […]
February 24, 2015

گزارش تصویری جشن سی‌سالگی و مراسم افتتاحیه‌ی شعبه‌ی جدید نشرچشمه

به مناسبت سی‌سالگی نشرچشمه، مراسم افتتاحیه‌ی رسمی شعبه‌ی جدید آن برگزار شد. به مناسبت سی‌سالگی نشرچشمه، مراسم افتتاحیه‌ی رسمی شعبه‌ی جدید آن برگزار شد. نشرچشمه که […]
February 19, 2015

دعوت به مراسم افتتاحیه‌ی رسمی شعبه‌ی جدید نشرچشمه

به مناسبت سی‌سالگی نشرچشمه، مراسم افتتاحیه‌ی رسمی شعبه‌ی جدید آن برگزار می‌شود. به مناسبت سی‌سالگی نشرچشمه، مراسم افتتاحیه‌ی رسمی شعبه‌ی جدید آن برگزار می‌شود. نشرچشمه که […]