سمیرا کرمی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 30, 2015

گفت‌و‌گوی «فرهاد کریمی» با «سمیرا کرمی» درباره‌ی کتاب «رفتار با کلمات»

من به حاکمیت مطلق ناخودگاه در شعر معتقدم. فرهاد کریمی: «سمیرا کرمی» متولد 1363 شاعر، منتقد ادبی و دانشجوی دکترای اقتصاد است. از ایشان تاکنون یک […]