سداریس

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 8, 2015

چاپ چهارم کتاب «مادربزرگت رو از این‌جا ببر» منتشر شد

چاپ چهارم «مادربزرگت رو از این‌جا ببر!» نوشته‌ی «دیوید سداریس» روانه‌ی بازار کتاب شد. «مادربزرگت رو از این‌جا ببر» یازده داستان دارد که سداریس در این […]
February 6, 2015

«بالاخره یه روز قشنگ حرف می‌زنم» به چاپ سوم رسید

کتاب «بالاخره یه روز قشنگ حرف می‌زنم» که با ترجمه‌ی «پیمان خاکسار» منتشر شده، به چاپ سوم رسید. کتاب «بالاخره یه روز قشنگ حرف می‌زنم» که […]