سایت چشمه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 5, 2015

جشن امضای اینترنتی کتاب‌های «محمود دولت‌آبادی»

جشن امضای اینترنتی کتاب‌های «محمود دولت‌آبادی» از شنبه ۱۷‌ مردادماه برگزار می‌شود. علاقه‌مندان فرصت دارند از شنبه ۱۷‌ام تا پایان مردادماه، کتاب‌های دولت‌آبادی را با امضا‌ی […]
March 11, 2015

فروش‌ ویژه‌ی اینترنتی کتاب «پذیرفتن» با امضای «گروس عبدالملکیان» تمدید شد

فروش ویژه‌ی اینترنی کتاب «پذیرفتن» با امضای «گروس عبدالملکیان» که از طریق سایت نشرچشمه از شنبه 16 اسفندماه آغاز شده، تا دو شنبه 25 اسفندماه تمدید […]
March 7, 2015

فروش ویژه‌ی اینترنتی کتاب «پذیرفتن» و «حفره‌ها» با امضای «گروس عبدالملکیان»

مجموعه شعر «پذیرفتن» سروده‌ی «گروس عبدالملکیان» منتشر شد. مجموعه شعر «پذیرفتن» سروده‌ی «گروس عبدالملکیان» منتشر شد. مجموعه شعر «پذیرفتن» تازه‌ترین کتاب «گروس عبدالملکیان» است که در […]