دولت‌آبادی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 17, 2015

«محمود دولت‌آبادی» با «از سرِ زُلف عروسانِ سخن» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

نویسنده‌ی «جای خالی سلوچ» به‌گزینی از مشهورترین آثارِ نثرِ فارسی انجام داده‌ است. «محمود دولت‌آبادی» گزیده‌ای از شاهکارهای نثر کلاسیک فارسی را در قالب یک کتاب […]
April 3, 2015

گزیده اشعار «عزیز نسین» منتشر شد

گزیده اشعار «عزیز نسین» با عنوان «بیهوده می‌بارد این باران» با ترجمه‌ی «مژگان دولت‌آبادی» منتشر شد. دولت‌آبادی مترجم و منتخب اشعار این کتاب می‌گوید: «من و […]
April 3, 2015

چاپ بیست و یکم کتاب «جای خالی سلوچ»

«جای خالی سلوچ» نوشته‌ی «محمود دولت‌آبادی» به چاپ بیست و یکم رسید.  بسیاری از منتقدان این رمان را بهترین اثر کارنامه‌ی «محمود دولت‌آبادی» می‌دانند. «مرگان» زن […]