دورهمی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

February 3, 2015

اولین دورهمی کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی کورش در شب‌های جشنواره‌ی فیلم برگزار شد

اولین دورهمی کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ی کورش در شب‌های جشنواره‌ی فیلم با جشن امضا و دیدار نویسندگان چهار کتاب تازه‌ی داستانی، دوشنبه 13 بهمن‌ماه برگزار شد. اولین دورهمی […]