دنیس لهین

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

January 15, 2015

گفت‌وگو با «کورش سلیم‌زاده» درباره‌ی رمان «جزیره‌ی شاتر»

«کورش سلیم‌زاده» که در حوزه‌ی سینما فعالیت می‌کند به تازگی رمان «جزیره‌ی شاتر» نوشته‌ی «دنیس لهین» را ترجمه کرده است. سلیم‌زاده که تا پیش از این […]