در سر شوری دارم

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 20, 2015

«در سر شوری دارم» به زودی منتشر می‌شود

«در سر شوری دارم» نوشته‌ی «اورهان پاموک» با ترجمه‌ی «عین‌اله غریب» به زودی منتشر می‌شود. «در سر شوری دارم» از سویی یک حکایت سنتی عاشقانه به […]