داوودیه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

March 5, 2015

گزارشی از جلسه‌ی نقد و بررسی رمان «دود»

بیست و نهمین نشست از جلسات نقد 4 شنبه عصر روز 13 اسفندماه در سرای محله‌ی داوودیه برگزار شد. در این نشست رمان «دود» نوشته‌ی «حسین […]
February 28, 2015

دو جلسه‌ی نقدوبررسی برای رمان «دود» برگزار می‌شود

رمان «دود» نوشته‌ی «حسین‌ سناپور» در دو جلسه‌ی مختلف نقد و بررسی می‌شود. رمان «دود» نوشته‌ی «حسین‌ سناپور» در دو جلسه‌ی مختلف نقد و بررسی می‌شود. […]
January 12, 2015

دعوت به مراسم نقد‌وبررسی رمان «نگهبان»

رمان «نگهبان» نوشته‌ی «پیمان اسماعیلی» نقد‌وبررسی می‌شود. این نشست پنج‌شنبه 25دی ماه ساعت 16:30 با حضور «مسعود پهلوان‌بخش»، «پوریا فلاح»، «هادی نودهی»، «ابراهیم مهدی‌زاده»، «رضا فکری»، […]