دانشگاه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

August 8, 2010

گزارش نقد «تا دوشنبه‌ی دیگر» در شیراز

این نشست که عصر روز یک‌شنبه، ۲۱ آذرماه برپا شد، به بررسی مجموعه‌داستان «تا دوشنبه‌ی دیگر» اثر غلام‌حسین دهقان اختصاص داشت و در آن، دکتر سعید […]