دانشگاه تهران

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

July 29, 2010

نقد «یوسف‌آباد، خیابان سی‌و‌سوم» در دانشگاه تهران

رمان «یوسف‌آباد، خیابان سی‌وسوم» نوشته‌ سینا دادخواه، امروز ۴ آبان ماه ۱۳۸۸ از ساعت ۱۲ الی ۱۴ در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران نقد و بررسی […]