داستان کوتاه

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 16, 2015

مجموعه داستان «جدایی‌ها» به بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌رسد

مجموعه داستان «جدایی‌ها» نوشته‌ی «بابک تبرایی» به زودی منتشر می‌شود. این کتاب مجموعه‌ای از سه داستان نیمه بلند با عنوان‌های «مزاحم»، «سرگیجه» و «جدایی» است. داستان […]