داستان خارجی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

April 26, 2011

پیش‌خوان کتاب در خوان پنجم

نویسنده‌ی رمان «یکشنبه»، در این هفته، به معرفی کتابی از ریچارد براتیگان با عنوان «نامه‌ی عاشقانه از بیمارستان ایالتی» می‌پردازد و مهدی نوید، مترجم این کتاب، […]