خرده‌های تاریکی

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

June 13, 2015

گزارش تصویری از مراسم رونمایی آلبوم صوتی «خرده‌های تاریکی»

مراسم رونمایی از آلبوم صوتی «خرده‌های تاریکی» با شعر و صدای «گروس عبدالملکیان» برگزار شد. این آلبوم با آهنگ‌سازی گروه موسیقی «نیوش» که انتشارش دو سال […]
June 3, 2015

مراسم رونمایی از آلبوم صوتی «خرده‌های تاریکی» با شعر و صدای «گروس عبدالملکیان»

مراسم رونمایی از آلبوم صوتی «خرده‌های تاریکی» با شعر و صدای «گروس عبدالملکیان» برگزار می‌شود. این آلبوم با آهنگ‌سازی گروه موسیقی «نیوش» که انتشارش دو سال […]