خاطره

Take a look here on how to setup your blog page: http://uxthemes.helpscoutdocs.com/article/49-2-2-homepage-blog-setup

January 19, 2015

«از شما چه پنهان» به چاپ دوم رسید

«از شما چه پنهان» عنوان خاطرات سینمایی «احمد طالبی‌نژاد» فیلم‌نامه‌نویس و منتقد سینمایی است که نشرچشمه آن را منتشر کرد و به‌زودی به چاپ دوم می‌رسد. […]